هر گاه نوزادي متولد ميشه يك نسل جديد وارد فاميل ميشه و نسلي كه تا پيش از اين يكه تاز بود ميدون رو براي نسل تازه وارد خالي ميكنه .زمستون نميتونه بعد از تحويل سال باز هم بمونه و به سرمازايي خودش ادامه بده !حتي اگه بهار كوتاه بيادو به حرمت گيس هاي سفيد زمستون به اون اجازه بده چند روز ديگه بمونه بنفشه ها و پرستوها اين اجازه رو نميدن .

علف ها از زمين سر ميزنن تا خودشونو براي جشن سيزده به در اماده كنن و شكوفه ها بر سر درختان ظاهر ميشن تا ميوه هاي تازه اي رو براي مخلوقات هستي بسازن .بهار به جلو ميره و از زمستون دور ميشه چراكه تقدير او رفتن به جلو و جدا شدن از زمستونه .

بهار جديد تورو وادار به فراموش كردن همه ي از دست دادني ها و از ياد بردن همه ي نداشتني هات ميكنه !اين خاصيت بهاره كه بي اعتنا به زمستون وارد ميشه و همه ي برف و بارون و كولاك زمستون رو به سخره ميگيره و از برف سرد بارون فرح بخش بهاري ميسازه و زمين مرده و زمستوني رو به چمن زار سبز و حيات بخش تبديل ميكنه و تو براي زنده شدن و دوباره بهاري شدن و فراموش كردن زمستون لازم نيست كاري كني ! فقط كافيه مثل بنفشه وشكوفه خودتو به دست بهار بسپاري و معجزه تازگي وتحول در دل و ديده رو با تمام وجود شاهد باشي .

از اين فرصت جديدي كه در اختيار تو گذاشته شده استفاده كن و در اغاز بهار براي فراموش كردن زمستون و سردي هاش خودتو در دامان طبيعت رها كن و زندگي رو اونطور كه هست

بدون واسطه تجربه كن .

ديگه نگران زمستون نباش ! بهار كه مياد زمستون چاره اي جز رفتن نداره !

2eywdn7.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید