خدایا

من تورا در خلوت شبهای عشاق میجویم در سکوت دلنشین نیمه شب که همه موجودات عالم در خوابند تورا در ترنم باران بهاری که دلنشین ترین نغمه ی حیات است میبینم.

تورا در اوارگی و سرگردانی پرندگان عاشق شهرمان میجویم.

تورا در ابهت کوهستان های سر به فلک کشیده که دره های ژرف را در دل خود جای داده اند ویا در قطره قطره ی شبنم نشسته بر برگ گلی و یا قطره ای که از شاخه ای باران زده میچکد میجویم.

در فروغ روشن یک شمع مه تاریکی را پایان می بخشد ویا در روشنایی خیره کننده ی خورشید .

من تورا در سختترین سنگ های زمین ودرلطیف ترین غنچه های بهاری می جویم.

خدایا من تورا در  همه ی این ها میجویم و در همه ی این ها می یابم.

تو در تمام ذرات وجودم جا داری و با منی :

هر لحظه و هر جا دستم گیر...

/ 0 نظر / 11 بازدید